Giới thiệu chung

Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán viên tương lai trường Đại học Ngoại thương
30/07/2018 12:00:00 CFAA 0 1087
Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán viên tương lai (CFAA – Club of Future Accountants and Auditors) thành lập chính thức ngày 8/8/2008, là tổ chức trực thuộc Đoàn trường ĐH Ngoại thương, hiện đang hoạt động dưới sự Bảo trợ chuyên môn của Khoa Kế toán – Kiểm toán và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc ACCA.